Tertip Sırasına Göre
Nuzül Sırasına Göre
Alfabetik Sıraya Göre
Sure :
Ayet :
Sayfa :
Cüz :

81 / Tekvîr Suresi

1. Güneş, köreltildiği zaman, 2. Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman, 3. Dağlar, yürütüldüğü zaman, 4. Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman, 5. Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman, 6. Denizler, tutuşturulduğu zaman, 7. Nefisler, birleştiği zaman, 8. Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman: 9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" 10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman, 11. Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman 12. Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, 13. Cennet de yakınlaştırıldığı zaman, 14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir. 15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere, 16. Bir akış içinde yerini alanlara; 17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun, 18. Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha; 19. Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür; 20. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi katında şereflidir. 21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. 22. Sizin sahibiniz bir deli değildir. 23. Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür. 24. O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.) 25. O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir. 26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz? 27. O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir; 28. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için. 29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.