Tertip Sırasına Göre
Nuzül Sırasına Göre
Alfabetik Sıraya Göre
Sure :
Ayet :
Sayfa :
Cüz :

1 / Fâtiha Suresi

1. Rahman ve Rahim olan Allah'in adiyla 2. Hamd Alemlerin Rabbi'nedir. 3. O Rahman ve Rahimdir. 4. Din gününün malikidir. 5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz. 6. Bizi doğru yola ilet; 7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışların yoluna değil.